วันเสาร์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

ภาษาไทย ป.2 แม่กด และแม่กดไม่ตรงมาตรา


คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา

คำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตรา แม่กด วิชาภาษาไทย ชั้นป. 2 เกี่ยวกับคำที่มีตัวสะกดไม่ตรงมาตราแม่กด ที่จะฝึกกันในครั้งนี้มีทั้งหมด 25 คำ ได้จากการทดสอบ วิเคราะหคำที่นักเรียนเขียนผิด มีดังนี้

บวช ตรวจ พญาครุฑ ปรากฏ เมตตา

อิฐ ประพฤติ อุบัติเหตุ กฎหมาย อากาศ

สามารถ มิตร เก่งกาจ เพชร สาเหตุ

กระดาษ รถ พืช อนุญาต โอกาส

โกรธ สมบัติ มงกุฎ เภทภัย ศาสนา

ที่มา http://www.thaigoodview.com/node/112


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น