วันอาทิตย์ที่ 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Dic 3 My Clothes
belt

boots

blouse

cap

dress

gloves

hat

jacket

necktie

pants

pajamas

skirt

socks

swimsuit

shirt

T-shirt

shoes

shorts

wallet

watch

uniform

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น