วันพุธที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

เสียงสระในภาษาอังกฤษ

สระในภาษาอังกฤษ ประกอบไปด้วย ตัวอักษร A E I O U แต่ในการใช้สระ จะมีการใช้ผสมกันดังต่อไปนี้
ee -- เสียงอี เช่น ฟีด feed
i -- เสียงอิ เช่น ฟิน fin
i -- เสียงไอ เช่น ไบ bi (ถ้าไม่มีตัวอะไรต่อท้าย ส่วนมากจะเป็น) ไอ แต่บางทีก็ไม่ใช่
a_e -- เสียง เอ เช่น เฟด fade
e -- เสียง เอะ เช่น เฟ็ด fed


a -- เสียง a มันจะเป็นเสียงกึ่งระหว่าง แอะ กับ อะ วิธีออกเสียง ให้อ้าปากกว้างสุด แล้วพูด เป็นเสียงระหว่างเสียง แฟด กับ ฟัด fad
u -- เสียง เออะ เช่น เคอะ- cup
o -- คล้ายเสียง เออะ แต่อ้าปากกว้าง cop
oo -- boot เสียงสระอู
ull -- bull เสียงที่อยู่ระหว่าง สระ อุ กับสระอู
o_e -- bone เสียง โอ


i_e -- fine เสียง ไอ
oi -- coin เสียง ออย
ou -- round เสียง อาว
นอกจากนี้ สระที่อ่านออกเสียงแปลกจากสระทั่วไป เนื่องจากมาจาก ภาษาอังกฤษเดิม หรือ ภาษาอื่น เช่นฝรั่งเศส หรือเยอรมัน
come -- อ่านเหมือน cum เป็นภาษาอังกฤษเดิม ที่ มาจากคำว่า cume
dove -- อ่านว่า /ดัฟ/ มาจาก duv สำหรับ คำที่เป็นอดีตของ dive (dove) อ่านว่า โดฟ
entree -- /อองเทร/ อาหารมื้อหลัก มาจากภาษาฝรั่งเศส
hors d'œuvre -- ออร์เดิร์ฟ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น