วันเสาร์ที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Dic 2 Parts of the body

arm
chin
cheek
ear
eye
face
foot/feet
finger
hand
hair
head
hip
knee
leg
mouth
neck
nose
shoulder
toe
tooth/teeth

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น