วันพฤหัสบดีที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2553

Dic 7 Food & Drink


apple
orange
mango
banana
papaya
grapes
cake
bread
hot dog
rice
hamburger
coffee
tea
milk
water
candy
cheese
chicken
chips
cookies
ice cream
gum
juice
lemon
meat
popcorn
sandwich
soda pop
toast
yogurt


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น