วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์-3-1


1. ข้อใดกล่าว ไม่ถูกต้อง
ก. สิ่งมีชีวิตแต่ละชนิดเกิดจากสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน
ข. ลูกจะมีลักษณะบางอย่างคล้ายคลึงกับพ่อหรือแม่
ค. ลักษณะต่างๆ ลูกจะได้รับถ่ายทอดจากพ่อหรือแม่เท่านั้น
ง. ลักษณะต่างๆ ที่ถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูก เรียกว่า ลักษณะทางพันธุกรรม
2. ข้อใดเป็นลักษณะทางพันธุกรรม
ก. หูตึง ข. พูดเร็ว
ค. ผิวขาว ง. ชอบโกหก
3. ข้อใดไม่ใช่การถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมในมนุษย์
ก. เส้นผม ข. ติ่งหู
ค. หาง ง. สีผิว
4. เราควรมีรูปร่างเหมือนใครที่สุด
ก. พ่อแม่ ข. ปู่ย่า
ค. พี่น้อง ง. ตายาย
5. ถ้าเราไม่เหมือนพ่อ เราควรเหมือนใคร
ก. เพื่อน ข. คนรู้จัก
ค. คุณครู ง. คุณย่า
6. แม่ควรมีหน้าตาเหมือนใคร
ก. ย่า ข. ยาย
ค. พ่อ ง. อา

จากตาราง ใช้ตอบคำถามข้อ 7-8


7. อ๊อดมีรูปหน้าเหมือนใคร
ก. พ่อ ข. แม่
ค. ยาย ง. โอ
8. โอมีลักษณะใดที่เหมือนกับพ่อ
ก. สีผม ข. ลักยิ้ม
ค. รูปหน้า ง. ทั้ง ก. และ ข.
ใช้ข้อความ ตอบคำถามข้อ 9-10
พ่อแมวขนสีดำผสมพันธุ์กับแม่แมว
ขนสีขาว ออกลูก 4 ตัว เป็นสีดำทั้งหมด
9. อะไรเป็นลักษณะเด่น
ก. ขนสีดำ ข. ขนสีขาว
ค. ขนสีดำ - ขาว ง. ขนสีเทา
10. ขนสีขาว จะปรากฏให้เห็นในรุ่นใด
ก. รุ่นลูก ข. รุ่นแม่
ค. รุ่นพ่อ ง. รุ่นหลาน

1.ค 2. ค 3. ค 4. ก 5. ง
6.ข 7.ข 8.ข 9.ก 10.ง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น