วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิท3 หน่วยการเรียนรู้ที่ 4 แรงและการเคลื่อนที่

1. วัตถุในข้อใดที่หยุดนิ่ง

ก. ยางลบถูกขว้าง

ข. ใบไม้ถูกลมพัด

ค. แก้วน้ำถูกมือปัด

ง. ดินสอวางอยู่บนโต๊ะ

2. ข้อใดทำให้วัตถุหยุดนิ่ง

ก. เตะลูกบอล ข. ปั่นจักรยาน

ค. โยนเหรียญ ง. ดึงโซ่สุนัข

3. ถ้าวัตถุหยุดนิ่ง แล้วมีแรงมากระทำ

วัตถุจะเคลื่อนที่ในทิศทางใด

ก. ตั้งฉากกับแรง

ข. ทางเดียวกับแรง

ค. ตรงกันข้ามกับแรง

ง. สรุปไม่ได้

4. วัตถุในข้อใดเคลื่อนที่

ก. แก้วน้ำบนที่รองแก้ว

ข. ปากกาในกระเป๋า

ค. เหรียญที่ถูกโยน

ง. ยางลบบนโต๊ะ

5. จากข้อ 4. สิ่งนั้นเคลื่อนที่ได้ เพราะอะไร

ก. แรงกระทำ

ข. แรงเสียดทาน

ค. น้ำหนักของวัตถุ

ง. แรงดึงดูดของโลก

6. ใช้เท้าเตะลูกบอลที่กำลังกลิ้งมาออกไปทางด้านซ้าย จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกบอล

ก. ลูกบอลเคลื่อนที่เร็วขึ้น

ข. ลูกบอลเคลื่อนที่ช้าลง

ค. ลูกบอลเปลี่ยนทิศทาง

ง. ลูกบอลหยุดนิ่ง

7. ใช้เท้าเตะลูกบอลที่หยุดนิ่ง

จะเกิดอะไรขึ้นกับลูกบอล

ก. หยุดนิ่ง ข. เคลื่อนที่

ค. เปลี่ยนทาง ง. ช้าลง

8. ใช้เท้าสกัดลูกบอลที่กำลังกลิ้งมา

ลูกบอลเป็นอย่างไร

ก. เคลื่อนที่ ข. หยุดนิ่ง

ค. ช้าลง ง. เร็วขึ้น

9. ใช้มือรับบอลที่เพื่อนโยนมา

ลูกบอลเป็นอย่างไร

ก. เคลื่อนที่ ข. เร็วขึ้น

ค. ช้าลง ง. หยุดนิ่ง

10. ขณะที่เพื่อนโยนห่วงยางมาให้

แล้วเราใช้มือรับไว้ ผลจะเป็นอย่างไร

ก. ห่วงยางเปลี่ยนทิศทาง

ข. ห่วงยางกระดอนขึ้นสูง

ค. ห่วงยางหยุดเคลื่อนที่

ง. ห่วงยางหมุนเร็วขึ้น

ง ง ข ค ก

ค ข ข ง ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น