วันศุกร์ที่ 4 มีนาคม พ.ศ. 2554

วิทย์ 3หน่วยการเรียนรู้ที่ 5 ไฟฟ้าในบ้านเรา

1. สิ่งใดไม่ต้องใช้พลังงานไฟฟ้า

ก. นาฬิกา ข. รถยนต์

ค. เก้าอี้โยก ง. โทรศัพท์

2. กิจกรรมใดไม่ต้องใช้ไฟฟ้า

ก. อาบน้ำ ข. เปิดพัดลม

ค. ดูโทรทัศน์ ง. เล่นคอมพิวเตอร์

3. ข้อใด ไม่ใช่ เครื่องใช้ไฟฟ้า

ก. เตาแก๊ส ข. เครื่องซักผ้า

ค. ไดร์เป่าผม ง. เครื่องทำน้ำอุ่น

4. ไฟฟ้าที่ใช้อยู่ตามบ้านส่วนใหญ่ มีแหล่งกำเนิดไฟฟ้าจากที่ใด

ก. ไดนาโม

ข. แบตเตอรี่

ค. ถ่านไฟฉาย

ง. เซลล์แสงอาทิตย์

5. ข้อใดนำมาเป็นแหล่งผลิตพลังงาน

ไฟฟ้าไม่ได้

ก. ลม ข. ดิน

ค. น้ำ ง. แสงแดด

6. แหล่งพลังงานในข้อใด ใช้ผลิต

พลังงานไฟฟ้าส่วนใหญ่ของประเทศ

ก. พลังงานน้ำ

ข. พลังงานลม

ค. พลังงานชีวมวล

ง. พลังงานแสงอาทิตย์

7. สถานที่ใดเป็นแหล่งกักเก็บน้ำ

เพื่อใช้ผลิตพลังงานไฟฟ้า

ก. แม่น้ำ

ข. คลอง

ค. ฝาย

ง. เขื่อน

8. การสร้างเขื่อนทำให้ต้องสูญเสีย

ทรัพยากรใดโดยตรง

ก. แก๊สธรรมชาติ

ข. ป่าไม้

ค. สัตว์น้ำ

ง. ดิน

9. เขื่อนสำคัญที่ผลิตกระแสไฟฟ้า

ให้แก่คนในภาคกลางและภาคเหนือ

คือเขื่อนในข้อใด

ก. เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์

ข. เขื่อนอุบลรัตน์

ค. เขื่อนภูมิพล

ง. เขื่อนสิริกิติ์

10. แหล่งพลังงานใด ไม่ใช่ แหล่งพลังงาน

จากเชื้อเพลิงฟอสซิล

ก. น้ำมัน

ข. ถ่านหิน

ค. แสงอาทิตย์

ง. แก๊สธรรมชาติ

ค ก ก ก ข

ก ง ข ค ค

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น